ПРОКАТ

Всички цени са в български лева

Full Price list

Категория Профил ГВ/СВ ВИД ВИД 2 РАЗМЕРИ, м ТЕГЛО/бр (кг) ЦЕНА/кг без ДДС ЦЕНА/бр с ДДС
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 15х15х2.0 15x15x2.0 5.00 1.89 11.34
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 20х20х2.0 20x20x2.0 6.80 1.89 15.42
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 25х15х2.0 25x15x2.0 6.80 2.30 18.77
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 25х25х2.0 25x25x2.0 8.00 1.89 18.14
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 30х20х2.0 30x20x2.0 8.00 1.89 18.14
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 30х30х2.0 30x30x2.0 10.20 1.89 23.13
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 35х25х2.0 35x25x2.0 10.30 1.89 23.36
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 35х35х2.0 35x35x2.0 12.00 1.89 27.22
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 40х20х2.0 40x20x2.0 10.00 1.89 22.68
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 40х30х2.0 40x30x2.0 13.00 1.89 29.48
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 40х40х2.0 40x40x2.0 13.50 1.89 30.62
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 50х20х2.0 50x20x2.0 13.00 1.89 29.48
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 50х25х2.0 50x25x2.0 13.40 1.89 30.39
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 50х30х2.0 50x30x2.0 13.90 1.89 31.53
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 50х40х2.0 50x40x2.0 16.00 1.89 36.29
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 50х50х2.0 50x50x2.0 17.00 1.89 38.56
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 60х20х2.0 60x20x2.0 14.10 1.89 31.98
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 60х30х2.0 60x30x2.0 16.00 1.89 36.29
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 60х40х2.0 60x40x2.0 17.00 1.89 38.56
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 60х60х2.0 60x60x2.0 22.00 1.89 49.90
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 70х30х2.0 70x30x2.0 18.00 1.89 40.82
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 70х70х2.0 70x70x2.0 24.00 1.89 54.43
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 80х20х2.0 80x20x2.0 18.50 1.89 41.96
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 80х40х2.0 80x40x2.0 20.50 1.89 46.49
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 80х60х2.0 80x60x2.0 24.00 1.89 54.43
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 80х80х2.0 80x80x2.0 29.50 1.89 66.91
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 100х20х2.0 100x20x2.0 20.50 1.89 46.49
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 100х40х2.0 100x40x2.0 24.50 1.89 55.57
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 100х100х2.0 100x100x2.0 37.00 0.00 0.00
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 30х20х3.0 30x20x3.0 12.50 1.89 28.35
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 30х30х3.0 30x30x3.0 15.40 1.89 34.93
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 40х20х3.0 40x20x3.0 14.00 1.89 31.75
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 40х30х3.0 40x30x3.0 17.00 1.89 38.56
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 40х40х3.0 40x40x3.0 20.00 1.89 45.36
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 50х30х3.0 50x30x3.0 20.00 1.89 45.36
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 50х50х3.0 50x50x3.0 25.50 1.89 57.83
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 60х30х3.0 60x30x3.0 22.50 1.89 51.03
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 60х40х3.0 60x40x3.0 25.50 1.89 57.83
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 60х60х3.0 60x60x3.0 30.00 1.89 68.04
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 70х70х3.0 70x70x3.0 38.00 0.00 0.00
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 80х40х3.0 80x40x3.0 30.00 1.89 68.04
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 80х60х3.0 80x60x3.0 36.00 1.89 81.65
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 80х80х3.0 80x80x3.0 41.00 1.89 92.99
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 100х40х3.0 100x40x3.0 33.00 1.89 74.84
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 100х50х3.0 100x50x3.0 39.00 1.89 88.45
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 100х60х3.0 100x60x3.0 42.00 1.89 95.26
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 100х80х3.0 100x80x3.0 45.00 1.89 102.06
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 100х100х3.0 100x100x3.0 50.00 1.89 113.40
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 120х120х3.0 120x120x3.0 57.00 1.89 129.28
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 150х50х3.0 150x50x3.0 50.00 1.89 113.40
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 120х60х3.0 120x60x3.0 45.00 1.89 102.06
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 40х40х4.0 40x40x4.0 25.50 1.89 57.83
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 50х50х4.0 50x50x4.0 33.00 1.89 74.84
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 60х40х4.0 60x40x4.0 32.00 1.89 72.58
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 60х60х4.0 60x60x4.0 40.00 1.89 90.72
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 80х40х4.0 80x40x4.0 40.00 1.89 90.72
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 80х80х4.0 80x80x4.0 55.00 1.89 124.74
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 100х50х4.0 100x50x4.0 50.00 1.89 113.40
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 100х60х4.0 100x60x4.0 52.00 1.89 117.94
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 100х80х4.0 100x80x4.0 59.40 1.89 134.72
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 100х100х4.0 100x100x4.0 68.00 1.89 154.22
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 120х120х4.0 120x120x4.0 81.00 1.89 183.71
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 150х100х4 150x100x4.0 88.00 2.15 227.04
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 15х15х1.5 15x15x1.5 4.10 0.00 0.00
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ 50х10х1.5 50x10x1.5 8.50 0.00 0.00
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ ЗП-1 25х25 ЗП-1 25x25 7.50 2.50 22.50
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ ЗП-2 25х25 ЗП-2 25x25 10.00 2.50 30.00
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ ЗП-1 35х35х1.5 ЗП-1 35x35 13.20 0.00 0.00
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ ЗП-2 35х35х1.5 ЗП-2 35x35 15.80 0.00 0.00
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ ЗП-1 35х35х2 ЗП-1 35x35 16.00 0.00 0.00
cat1 ГВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ ЗП-2 35х35х2 ЗП-2 35x35 17.00 0.00 0.00
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 10х10х1.2 10x10x1.2 6м. 2.00 2.90 6.96
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 12х12х1.2 12x12x1.2 6м. 2.50 2.70 8.10
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 12х12х1.4 12x12x1.4 6м. 3.00 2.70 9.72
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 15х15х1.2 15x15x1.2 6м. 3.20 2.12 8.14
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 15х15х1.4 15x15x1.4 6м. 3.70 2.12 9.41
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 17х17х1.4 17x17x1.4 6м. 4.50 2.12 11.45
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 20х10х1.2 20x10x1.2 6м. 3.30 2.12 8.40
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 20х10х1.4 20x10x1.4 6м. 3.70 2.12 9.41
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 20х20х1.0 20x20x1.0 6м. 3.40 2.12 8.65
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 20х20х1.2 20x20x1.2 6м. 4.20 2.12 10.68
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 20х20х1.5 20x20x1.5 6м. 5.00 2.12 12.72
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 20х20х2.0 20x20x2.0 6м. 5.50 2.12 13.99
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 25х15х1.2 25x15x1.2 6м. 4.30 2.12 10.94
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 25х15х1.4 25x15x1.4 6м. 5.00 2.12 12.72
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 25х25х1.0 25x25x1.0 6м. 4.50 2.12 11.45
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 25х25х1.2 25x25x1.2 6м. 5.50 2.12 13.99
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 25х25х1.4 25x25x1.4 6м. 6.30 2.12 16.03
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 30х10х1.2 30x10x1.2 6м. 4.20 2.12 10.68
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 30х10х1.4 30x10x1.4 6м. 5.00 2.12 12.72
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 30х15х1.5 30x15x1.5 6м. 5.60 2.12 14.25
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 30х20х1.2 30x20x1.2 6м. 5.30 2.12 13.48
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 30х20х1.4 30x20x1.4 6м. 6.40 2.12 16.28
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 30х30х1.2 30x30x1.2 6м. 6.10 2.12 15.52
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 30х30х1.4 30x30x1.4 6м. 7.80 2.12 19.84
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 30х30х2.0 30x30x2.0 6м. 10.90 2.12 27.73
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 35х35х1.4 35x35x1.4 6м. 8.30 2.12 21.12
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 40х10х1.4 40x10x1.4 6м. 7.20 2.12 18.32
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 40х20х1.2 40x20x1.2 6м. 6.40 2.12 16.28
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 40х20х1.4 40x20x1.4 6м. 8.00 2.12 20.35
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 40х25х1.5 40x25x1.5 6м. 8.80 2.12 22.39
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 40х30х1.4 40x30x1.4 6м. 9.00 2.12 22.90
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 40х40х1.2 40x40x1.2 6м. 8.50 2.12 21.62
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 40х40х1.4 40x40x1.4 6м. 10.40 2.12 26.46
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 50х20х1.4 50x20x1.4 6м. 8.60 2.12 21.88
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 50х25х1.4 50x25x1.4 6м. 0.00 2.12 0.00
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 50х30х1.4 50x30x1.4 6м. 10.80 2.12 27.48
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 50х30х2.0 50x30x2.0 6м. 14.50 2.12 36.89
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 50х50х1.4 50x50x1.4 6м. 13.20 2.12 33.58
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 60х20х1.4 60x20x1.4 6м. 10.30 2.12 26.20
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 60х30х1.4 60x30x1.4 6м. 12.00 2.12 30.53
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 60х40х1.4 60x40x1.4 6м. 13.00 2.12 33.07
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 60х60х1.4 60x60x1.4 6м. 16.00 2.12 40.70
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 80х20х1.4 80x20x1.4 6м. 12.00 2.12 30.53
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 80х40х1.4 80x40x1.4 6м. 15.60 2.12 39.69
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ 100х20х1.4 100x20x1.4 6м. 15.00 2.12 38.16
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ ЗП-1 35х35х1.4 ЗП-1 35x35x1.4 6м. 11.00 2.50 33.00
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ ЗП-2 35х35х1.4 ЗП-2 35х35х1.4 6м. 12.40 2.50 37.20
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ ПП 48х28х1.4 ПП 48x28x1.4 6м. 7.80 2.30 21.53
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ ПП 58х35х1.4 ПП 58x35x1.4 6м. 9.00 0.00 0.00
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ ПОП 30х15х1.2 ПОП 30x15x124 6м. 4.20 2.30 11.59
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ ПОП 50х30х1.4 ПОП 50x30x1.4 6м. 9.00 2.30 24.84
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ ЕЛИПСА 35х20х1.4 ЕЛИПСА 35x20x1.4 6м. 6.00 2.10 15.12
cat1 СВ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Декор ф 45-1.00 Декор ф 45-1.00 6м. 11.00 0.00 0.00
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф10х1.0СВ Ф10x1.0СВ 6м. 1.60 2.90 5.57
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф12х1.0СВ Ф12x1.0СВ 6м. 1.80 2.60 5.62
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф12х1.2СВ Ф12x1.2СВ 6м. 2.00 2.60 6.24
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф12х1.4СВ Ф12x1.4СВ 6м. 2.40 2.60 7.49
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф14х1.0 СВ Ф14x1.0 СВ 6м. 1.80 2.50 5.40
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф14х1.2СВ Ф14x1.2СВ 6м. 2.50 2.50 7.50
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф14х1.4СВ Ф14x1.4СВ 6м. 2.80 2.50 8.40
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф16х1.2СВ Ф16x1.2СВ 6м. 2.70 2.12 6.87
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф16х1.4СВ Ф16x1.4СВ 6м. 3.30 2.12 8.40
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф18х1.2СВ Ф18x1.2СВ 6м. 3.30 2.12 8.40
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф18х1.4СВ Ф18x1.4СВ 6м. 3.70 2.12 9.41
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф18х2.0СВ Ф18x2.0СВ 6м. 4.70 2.12 11.96
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф20х1.2СВ Ф20x1.2СВ 6м. 3.50 2.12 8.90
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф20х1.4СВ Ф20x1.4СВ 6м. 4.20 2.12 10.68
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф20х2.0СВ Ф20x2.0СВ 6м. 5.20 2.12 13.23
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф22х1.0СВ Ф22x1.0СВ 6м. 3.30 2.12 8.40
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф22х1.4СВ Ф22x1.4СВ 6м. 4.70 2.12 11.96
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф25х1.2СВ Ф25x1.2СВ 6м. 4.40 2.12 11.19
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф25х1.4СВ Ф25x1.4СВ 6м. 5.10 2.12 12.97
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф25х2.0СВ Ф25x2.0СВ 6м. 6.80 2.12 17.30
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф30х1.4СВ Ф30x1.4СВ 6м. 6.30 2.12 16.03
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф30х2.0 СВ Ф30x2.0 СВ 6м. 8.20 2.12 20.86
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф32х1.2СВ Ф32x1.2СВ 6м. 5.30 2.12 13.48
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф32х1.4СВ Ф32x1.4СВ 6м. 6.60 2.12 16.79
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф32х2.0 СВ Ф32x2.0 СВ 6м. 8.30 2.12 21.12
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф35х1.5 СВ Ф35x1.5 СВ 6м. 7.10 2.12 18.06
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф35х2.0СВ Ф35x2.0СВ 6м. 9.20 2.12 23.40
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф38х1.2СВ Ф38x1.2СВ 6м. 6.60 2.12 16.79
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф38х1.5СВ Ф38x1.5СВ 6м. 7.80 2.12 19.84
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф38х2.0 СВ Ф38x2.0 СВ 6м. 10.50 2.12 26.71
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф40х1.2 СВ Ф40x1.2 СВ 6м. 6.80 2.12 17.30
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф40х1.4 СВ Ф40x1.4 СВ 6м. 8.30 2.12 21.12
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф40х2.0 СВ Ф40x2.0 СВ 6м. 11.00 2.12 27.98
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф45х1.5 СВ Ф45x1.5 СВ 6м. 10.20 2.12 25.95
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф50х1.2СВ Ф50x1.2СВ 6м. 8.50 2.12 21.62
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф50х1.4СВ Ф50x1.4СВ 6м. 10.40 2.12 26.46
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф50х2.0 СВ Ф50x2.0 СВ 6м. 14.20 2.12 36.12
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф51х1.4СВ Ф51x1.4СВ 6м. 10.50 2.12 26.71
cat1 СВ КРЪГЛИ ТРЪБИ СТУДЕНО ВАЛЦОВАНИ Ф60х1.4 СВ Ф60x1.4 СВ 6м. 13.30 2.12 33.84
cat1 ГВ КРЪГЛИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ Ф21.3х2.0 ГВ Ф21.3x2.0 ГВ 6м. 5.80 1.90 13.22
cat1 ГВ КРЪГЛИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ Ф42х2.0 ГВ Ф42x2.0 ГВ 6м. 12.00 0.00 0.00
cat1 ГВ КРЪГЛИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ Ф45х2.0 ГВ Ф45x2.0 ГВ 6м. 12.50 0.00 0.00
cat1 ГВ КРЪГЛИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ Ф48х2.0 ГВ Ф48x2.0 ГВ 6м. 13.00 1.90 29.64
cat1 ГВ КРЪГЛИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ Ф48х3.0 ГВ Ф48x3.0 ГВ 6м. 19.00 1.90 43.32
cat1 ГВ КРЪГЛИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ Ф60х2.0ГВ Ф60x2.0ГВ 6м. 17.00 1.90 38.76
cat1 ГВ КРЪГЛИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ Ф60х3.0ГВ Ф60x3.0ГВ 6м. 25.00 1.90 57.00
cat1 ГВ КРЪГЛИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ Ф70х2.0 ГВ Ф70x2.0 ГВ 6м. 20.00 1.90 45.60
cat1 ГВ КРЪГЛИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ Ф76х2.0 ГВ Ф76x2.0 ГВ 6м. 20.50 1.90 46.74
cat1 ГВ КРЪГЛИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ Ф70х2.0 ГВ Ф70x2.0 ГВ 6м. 20.00 1.90 45.60
cat1 ГВ КРЪГЛИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ Ф76х2.0 ГВ Ф76x2.0 ГВ 6м. 20.50 1.90 46.74
cat1 ГВ КРЪГЛИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ Ф76х3.0 ГВ Ф76x3.0 ГВ 6м. 30.00 1.90 68.40
cat1 ГВ КРЪГЛИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ Ф89х2.0 ГВ Ф89x2.0 ГВ 6м. 27.00 1.90 61.56
cat1 ГВ КРЪГЛИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ Ф89х3.0 ГВ Ф89x3.0 ГВ 6м. 39.00 0.00 0.00
cat1 ГВ КРЪГЛИ ТРЪБИ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ Ф108х2.0 ГВ Ф108x2.0 ГВ 6м. 30.00 1.90 68.40
cat1 ПОЦИНКОВАНИ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ Ф48х1.4 Ф48x1.4 6м. 9.00 0.00 0.00
cat1 ПОЦИНКОВАНИ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ Ф60х1.4 Ф60x1.4 6м. 12.00 2.60 37.44
cat1 ПОЦИНКОВАНИ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ Ф70х1.4 Ф70x1.4 6м. 13.00 0.00 0.00
cat1 ПОЦИНКОВАНИ ПРОФИЛНИ ТРЪБИ 20х20х1.4 20x20x1.4 6м. 5.00 0.00 0.00
cat2 ШИНИ ГВ 10х3 10x3 1.50 2.20 3.96
cat2 ШИНИ ГВ 12х3 12x3 1.80 2.20 4.75
cat2 ШИНИ ГВ 12х5 12x5 3.00 2.20 7.92
cat2 ШИНИ ГВ 12х6 12x6 4.00 2.20 10.56
cat2 ШИНИ ГВ 15х4 15x4 2.90 1.70 5.92
cat2 ШИНИ ГВ 16х3 16x3 2.30 1.70 4.69
cat2 ШИНИ ГВ 20х3 20x3 2.90 1.70 5.92
cat2 ШИНИ ГВ 20х4 20x4 2.60 1.70 5.30
cat2 ШИНИ ГВ 20х4 20x4 2.60 1.70 5.30
cat2 ШИНИ ГВ 20х5 20x5 5.00 1.70 10.20
cat2 ШИНИ ГВ 20х8 20x8 7.60 1.70 15.50
cat2 ШИНИ ГВ 25х3 25x3 3.60 1.70 7.34
cat2 ШИНИ ГВ 25х4 25x4 5.00 1.70 10.20
cat2 ШИНИ ГВ 25х5 25x5 6.00 1.70 12.24
cat2 ШИНИ ГВ 25х6 25x6 7.20 1.70 14.69
cat2 ШИНИ ГВ 30х3 30x3 4.70 1.70 9.59
cat2 ШИНИ ГВ 30х4 30x4 6.00 1.70 12.24
cat2 ШИНИ ГВ 30х5 30x5 7.30 1.70 14.89
cat2 ШИНИ ГВ 30х8 30x8 12.00 1.70 24.48
cat2 ШИНИ ГВ 30х10 30x10 14.60 1.70 29.78
cat2 ШИНИ ГВ 35х5 35x5 8.30 1.70 16.93
cat2 ШИНИ ГВ 40х3 40x3 6.00 1.70 12.24
cat2 ШИНИ ГВ 40х4 40x4 8.20 1.70 16.73
cat2 ШИНИ ГВ 40х5 40x5 10.00 1.70 20.40
cat2 ШИНИ ГВ 40х8 40x8 15.20 1.70 31.01
cat2 ШИНИ ГВ 50х3 50x3 7.50 1.70 15.30
cat2 ШИНИ ГВ 50х4 50x4 9.60 1.70 19.58
cat2 ШИНИ ГВ 50х5 50x5 12.60 1.70 25.70
cat2 ШИНИ ГВ 50х8 50x8 19.00 1.70 38.76
cat2 ШИНИ ГВ 50х10 50x10 24.00 1.70 48.96
cat2 ШИНИ ГВ 60х4 60x4 11.00 1.70 22.44
cat2 ШИНИ ГВ 60х5 60x5 14.20 1.70 28.97
cat2 ШИНИ ГВ 60х8 60x8 23.20 1.70 47.33
cat2 ШИНИ ГВ 70х5 70x5 17.50 1.70 35.70
cat2 ШИНИ ГВ 70х8 70x8 25.80 1.70 52.63
cat2 ШИНИ ГВ 80х5 80x5 19.80 1.70 40.39
cat2 ШИНИ ГВ 80х6 80x6 22.50 1.70 45.90
cat2 ШИНИ ГВ 80х8 80x8 30.90 1.70 63.04
cat2 ШИНИ ГВ 100х5 100x5 24.00 1.70 48.96
cat2 ШИНИ ГВ 100х8 100x8 39.00 1.70 79.56
cat2 ШИНИ ГВ 100х10 100x10 47.50 1.70 96.90
cat2 ШИНИ ГВ 120х5 120x5 31.00 1.70 63.24
cat2 ВИНКЕЛИ 15х15х3 15x15x3 6м. 4.40 2.20 11.62
cat2 ВИНКЕЛИ 20х20х3 20x20x3 6м. 5.70 1.70 11.63
cat2 ВИНКЕЛИ 25х25х3 25x25x3 6м. 7.50 1.70 15.30
cat2 ВИНКЕЛИ 30х30х3 30x30x3 6м. 8.50 1.70 17.34
cat2 ВИНКЕЛИ 35х35х3 35x35x3 6м. 9.60 1.70 19.58
cat2 ВИНКЕЛИ 40х40х3 40x40x3 6м. 12.20 1.70 24.89
cat2 ВИНКЕЛИ 40х40х4 40x40x4 6м. 15.50 1.70 31.62
cat2 ВИНКЕЛИ 45х45х4 45x45x4 6м. 17.50 1.70 35.70
cat2 ВИНКЕЛИ 50х50х3 50x50x3 6м. 14.90 1.70 30.40
cat2 ВИНКЕЛИ 50х50х4 50x50x4 6м. 20.00 1.70 40.80
cat2 ВИНКЕЛИ 60х60х5 60x60x5 6м. 30.00 1.70 61.20
cat2 ВИНКЕЛИ 80х80х6 80x80x6 6м. 48.00 1.70 97.92
cat2 ВИНКЕЛИ 100х100х6 100x100x6 6м. 57.00 1.70 116.28
cat2 ВИНКЕЛИ 40х20х3 разн. 40x20x3 разн. 6м. 9.00 2.50 27.00
cat2 ВИНКЕЛИ 60х40х5 разн. 60x40x5 разн. 6м. 25.00 0.00 0.00
cat2 Т профил 20х20х3 20x20x3 6м. 5.40 0.00 0.00
cat2 Т профил 20х15х3 20x15x3 4м. 2.80 0.00 0.00
cat2 Т профил 25х15х3 25x15x3 4м. 3.50 0.00 0.00
cat2 П профил UPN 30х15 UPN 30x15 6м. 0.00 2.00 0.00
cat2 П профил UPN 40х20 UPN 40x20 6м. 17.00 2.00 40.80
cat2 П профил UPN 50х25 UPN 50x25 6м. 22.00 2.00 52.80
cat2 П профил UPN 50х38 UPN 50x38 6м. 33.50 2.00 80.40
cat2 П профил UPN 65х42 UPN 65x42 6м. 43.00 2.00 103.20
cat2 П профил П 80 ГОСТ 6м. 43.00 1.80 92.88
cat2 П профил П 100 ГОСТ 6м. 52.00 1.80 112.32
cat2 П профил П 120 ГОСТ 6м. 62.00 1.80 133.92
cat2 "П" - СТУДЕНО ОГЪНАТИ ПРОФИЛИ 40х30х3 40x30x3 6м. 12.00 2.10 30.24
cat2 "П" - СТУДЕНО ОГЪНАТИ ПРОФИЛИ 50х30х3 50x30x3 6м. 13.70 2.10 34.52
cat2 "П" - СТУДЕНО ОГЪНАТИ ПРОФИЛИ 80х40х3 80x40x3 6м. 15.00 1.90 34.20
cat2 "П" - СТУДЕНО ОГЪНАТИ ПРОФИЛИ 100х40х3 100x40x3 6м. 22.00 1.90 50.16
cat2 КРЪГЛИ И КАЛИБРОВАНИ СТОМАНИ ПЛЪТЕН КРЪГ ф6 6м. 1.50 1.90 3.42
cat2 КРЪГЛИ И КАЛИБРОВАНИ СТОМАНИ ПЛЪТЕН КРЪГ ф8 6м. 2.40 1.90 5.47
cat2 КРЪГЛИ И КАЛИБРОВАНИ СТОМАНИ ПЛЪТЕН КРЪГ ф10 6м. 3.80 1.70 7.75
cat2 КРЪГЛИ И КАЛИБРОВАНИ СТОМАНИ ПЛЪТЕН КРЪГ ф12 6м. 5.70 1.70 11.63
cat2 КРЪГЛИ И КАЛИБРОВАНИ СТОМАНИ ПЛЪТЕН КРЪГ ф14 6м. 7.50 1.70 15.30
cat2 КРЪГЛИ И КАЛИБРОВАНИ СТОМАНИ ПЛЪТЕН КРЪГ ф16 6м. 10.00 1.70 20.40
cat2 КРЪГЛИ И КАЛИБРОВАНИ СТОМАНИ ПЛЪТЕН КРЪГ ф18 6м. 13.00 1.70 26.52
cat2 КРЪГЛИ И КАЛИБРОВАНИ СТОМАНИ ПЛЪТЕН КРЪГ ф20 6м. 15.00 1.70 30.60
cat2 КРЪГЛИ И КАЛИБРОВАНИ СТОМАНИ КАЛИБРОВКИ калиброван Ст3 ф5 0.40 2.40 1.15
cat2 КРЪГЛИ И КАЛИБРОВАНИ СТОМАНИ КАЛИБРОВКИ калиброван Ст3 ф6 0.70 2.30 1.93
cat2 КРЪГЛИ И КАЛИБРОВАНИ СТОМАНИ КАЛИБРОВКИ калиброван Ст3 ф8 1.20 2.10 3.02
cat2 КРЪГЛИ И КАЛИБРОВАНИ СТОМАНИ КАЛИБРОВКИ калиброван Ст3 ф10 1.90 2.10 4.79
cat2 КРЪГЛИ И КАЛИБРОВАНИ СТОМАНИ КАЛИБРОВКИ калиброван Ст3 ф12 2.70 2.10 6.80
cat2 КРЪГЛИ И КАЛИБРОВАНИ СТОМАНИ КАЛИБРОВКИ калиброван Ст3 ф20 15.00 0.00 0.00
cat2 ПЛЪТЕН КВАДРАТ 6х6 6x6 6м. 1.80 0.00 0.00
cat2 ПЛЪТЕН КВАДРАТ 8х8 8x8 6м. 3.00 1.80 6.48
cat2 ПЛЪТЕН КВАДРАТ 10х10 10x10 6м. 5.00 1.70 10.20
cat2 ПЛЪТЕН КВАДРАТ 12х12 12x12 6м. 7.00 1.70 14.28
cat2 ПЛЪТЕН КВАДРАТ 14х14 14x14 6м. 10.00 1.70 20.40
cat2 ПЛЪТЕН КВАДРАТ 16х16 16x16 6м. 12.00 1.70 24.48
cat2 ПЛЪТЕН КВАДРАТ 18х18 18x18 6м. 15.30 1.70 31.21
cat2 ПЛЪТЕН КВАДРАТ 20х20 20x20 6м. 19.00 1.70 38.76
cat2 ПЕРИОДИЧЕН ПРОФИЛ №8 6м. 2.50 2.00 6.00
cat2 ПЕРИОДИЧЕН ПРОФИЛ №10 6м. 3.70 2.00 8.88
cat2 ПЕРИОДИЧЕН ПРОФИЛ №12 6м. 5.60 2.00 13.44
cat3 ГВ ЛАМАРИНА ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНА 3.0х1000х2000 рифел 1000x2000 1.0х2.0 54.00 1.80 116.64
cat3 ГВ ЛАМАРИНА ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНА 3.0х1250х2500 рифел 1250x2500 1.25х2.5 75.00 1.80 162.00
cat3 ГВ ЛАМАРИНА ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНА 4.0х1000х2000 рифел 1000x2000 1.0х2.0 66.00 1.80 142.56
cat3 ГВ ЛАМАРИНА ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНА 3.0х1000х2000 1000x2000 1.0х2.0 48.00 1.70 97.92
cat3 ГВ ЛАМАРИНА ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНА 4.0х1000х2000 1000x2000 1.0х2.0 65.00 1.70 132.60
cat3 ГВ ЛАМАРИНА ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНА 5.0х1000х2000 1000x2000 1.0х2.0 80.00 1.70 163.20
cat3 СВ ЛАМАРИНА СТУДЕНО ВАЛЦОВАНА 0.5х1000х2000 1000x2000 1.0х2.0 8.00 0.00 0.00
cat3 СВ ЛАМАРИНА СТУДЕНО ВАЛЦОВАНА 0.8х1000х2000 1000x2000 1.0х2.0 13.00 1.90 29.64
cat3 СВ ЛАМАРИНА СТУДЕНО ВАЛЦОВАНА 0.8х1250х2500 1250x2500 1.25х2.5 20.00 1.90 45.60
cat3 СВ ЛАМАРИНА СТУДЕНО ВАЛЦОВАНА 0.9х1000х2000 1000x2000 1.0х2.0 14.50 0.00 0.00
cat3 СВ ЛАМАРИНА СТУДЕНО ВАЛЦОВАНА 1.0х1000х2000 1000x2000 1.0х2.0 16.00 1.90 36.48
cat3 СВ ЛАМАРИНА СТУДЕНО ВАЛЦОВАНА 1.0х1250х2500 1250x2500 1.25х2.5 25.00 1.90 57.00
cat3 СВ ЛАМАРИНА СТУДЕНО ВАЛЦОВАНА 1.2х1000х2000 1000x2000 1.0х2.0 19.00 1.90 43.32
cat3 СВ ЛАМАРИНА СТУДЕНО ВАЛЦОВАНА 1.2х1250х2500 1250x2500 1.25х2.5 30.00 1.90 68.40
cat3 СВ ЛАМАРИНА СТУДЕНО ВАЛЦОВАНА 1.5х1000х2000 1000x2000 1.0х2.0 24.00 1.90 54.72
cat3 СВ ЛАМАРИНА СТУДЕНО ВАЛЦОВАНА 1.5х1250х2500 1250x2500 1.25х2.5 38.00 1.90 86.64
cat3 СВ ЛАМАРИНА СТУДЕНО ВАЛЦОВАНА 2.0х1000х2000 1000x2000 1.0х2.0 32.00 1.90 72.96
cat3 СВ ЛАМАРИНА СТУДЕНО ВАЛЦОВАНА 2.0х1250х2500 1250x2500 1.25х2.5 50.00 1.90 114.00
cat3 СВ ЛАМАРИНА СТУДЕНО ВАЛЦОВАНА 3.0х1000х2000 1000x2000 1.0х2.0 48.00 0.00 0.00
cat3 СВ ЛАМАРИНА СТУДЕНО ВАЛЦОВАНА 3.0х1250х2500 1250x2500 1.25х2.5 75.00 0.00 0.00
cat3 СВ ЛАМАРИНА СТУДЕНО ВАЛЦОВАНА 3.0х1500х3000 1500x3000 1.5х3.0 108.00 0.00 0.00
cat3 ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5х1000х2000 Zn 1000x2000 1.0х2.0 8.00 0.00 0.00
cat3 ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5х920х2000 Zn гофр. 920x2000 0.92х2.0 8.00 0.00 0.00
cat3 ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.6х1000х2000 Zn 1000x2000 1.0х2.0 9.70 0.00 0.00
cat3 ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.7х1000х2000 Zn 1000x2000 1.0х2.0 0.00 0.00 0.00
cat3 ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.8х1000х2000 Zn 1000x2000 1.0х2.0 13.00 0.00 0.00
cat3 ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 1.0х1000х2000 Zn 1000x2000 1.0х2.0 17.00 0.00 0.00
cat3 ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 1.2х1000х2000 Zn 1000x2000 1.0х2.0 19.00 0.00 0.00
cat3 ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 1.5х1000х2000 Zn 1000x2000 1.0х2.0 24.00 0.00 0.00
cat3 ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 1.5х1250х2500 Zn 1250x2500 1.25х2.5 38.00 0.00 0.00
cat3 ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 2.0х1000х2000 Zn 1000x2000 1.0х2.0 32.00 0.00 0.00
cat3 ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 2.0х1250х2500 Zn 1250x2500 1.25х2.5 50.00 0.00 0.00
cat3 ЩАМПОВАНА ЛАМАРИНА 1000х2000 1000x2000 1.0х2.0 19.00 3.95 90.00
cat3 СВ ЛАМАРИНА ПРОСЕЧЕНА 1.2х1000х2200 1000x2200 1.0x2.2 9.60 4.17 48.04
cat3 ГВ ЛАМАРИНА ПРОСЕЧЕНА 2.0х1000х2500 1000x2500 1.0x2.5 14.00 3.50 58.80
cat3 ГВ ЛАМАРИНА ПРОСЕЧЕНА 3.0х1000х2500 1000x2500 1.0х2.5 20.00 3.50 84.00
cat3 АЛУМИНИЕВ РИФЕЛ 1.5х1000х2000 рифел 1000x2000 1.0x2.0 9.00 10.00 108.00
cat3 АЛУМИНИЕВ РИФЕЛ 1.5х1250х2500 рифел 1250x2500 1.25x2.5 14.00 10.00 168.00
cat4 АРМАТУРНО ЖЕЛЯЗО-ОПЪНАТО ф6.5 6м. 1.87 2.00 4.49
cat4 АРМАТУРНО ЖЕЛЯЗО-ОПЪНАТО ф8.0 6м. 2.50 2.00 6.00